Loading...
 1. Kapag naubos na ang aking monthly data allowance, ako ay pansamantalang mawawalan ng connection. Para makagamit ulit ng internet, ako ay kinakailangang mag top-up sa pamamagitan ng pagtawag sa Customer Service Hotline.
   
 2. Ang aking Internet subscription ay mapuputol kapag ako ay hindi nakapagbayad sa itinakdang petsa ng pagbabayad
 1. Ang aking Internet subscription ay pang private use lamang at hindi maaring gamitin para sa negosyo.
 1. Tatlong (3) kagamitang pang internet lamang ang pwedeng magamit  sa bawat Customer Premise Equipment (CPE). Kapag sumobra sa tatlo, maaaring ako makaranas ng mabagal na  internet connection.
 1. Pwede akong magbayad ng aking Monthly Service Fee sa kahit anong Payment Center  kagaya ng 7-11, GCash App o GCash Outlet, MLhuillier Kwarta Padala, BDO Branches over the counter o BDO Online Banking).
 1. Ang paunang pambayad  na Php2500.00 ay sisingilin  para ikabit ang CPE (modem/antenna) at may kasamang libreng
  20 GB. Hindi ito gagamitin o i-apply sa aking Monthly Service Fee

Ang Installation fee ay pansamantalang mananatili sa halagang Php 1500.00

   Ang lahat ng mga kagamitan na ikinabit ay kailangang isauli sa Broadband Everywhere Corp. (BE)  sa oras na ako ay mag decide na magpaputol ng koneksiyon.

 • Hindi ko maaaring tanggalin ang Customer Premise Equipment (CPE) sa lugar na kung saan ito ikinabit ng BE Representative o Technician.
 1. Ang Broadband Everywhere Fair Use Policy ay applicable sa aking subscription.
 2. Kapag may mga katanungan, maari akong tumawag sa Broadband Everywhere Customer Service Hotline Nos.:


 GLOBE :   0917-8916083

SMART :  0939-9175787


 o sa pamamagitan ng Facebook sa facebook.com/officialbroadbandeverywhere.